StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Kunskapsorganisationer som utvecklar landsbygden

Kunskap för landets framtid

Läs om vad som händer inom Hushållningssällskapen: Nyheter 

Läs om annat aktuellt (annonser, artiklar, debatt mm) i vårt ->Pressrum

Hushållningssällskapens årsbok 2012 (lågupplöst) -> Årsbok 2012 (pdf)Hushållningssällskapen är regionalt baserade, fristående kunskapsorganisationer med ett starkt medlemsinflytande. Vår gemensamma värdegrund utgår från viljan att vårda och utveckla landsbygden och dess värden. Främst gör vi det genom att utveckla och förmedla kunskaper till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.

Vi vänder oss dessutom alltmer till målgrupper som är intresserade av mat och hälsa. Ett annat "nygammalt" verksamhetsområde är gymnasieutbildning inom naturbruk.

Hushållningssällskapen har tillsammans över 700 medarbetare och vi bedriver en bred verksamhet i hela landet, med en både bred och djup kompetens som vi hela tiden underhåller och utvecklar.  

Om vår historia

Hushållningssällskapens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det första Hushållningssällskapet bildades på Gotland 1791, de övriga Hushållningssällskapen bildades i början av 1800-talet. 

 

Hushållningssällskapens ursprungliga uppgift var att stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion. Senare breddades syftet väsentligt och innefattade en rad uppdrag för samhällets allmänna utveckling.

 

 

 

Hushållningssällskapen var den första landsbygdsorganisationen och startade bland annat de första lantbrukskooperativa föreningarna.

 

Ur denna historiska grund har Hushållningssällskapen utvecklats till en kunskapsorganisation som idag anlitas av såväl landsbygdsföretagare, högre utbildningar som myndigheter, organisationer, företag och Europeiska Unionens olika program.

 

Läs mer under rubriken Historia

  

   

Här kan ni också läsa om vår historia: Ultunae.se

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se