StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
”Mångfald, invandrare och landsbygd!”
Sök

Inspirationskonferensen Mångfald, Invandrare och Landsbygd

Ladda ner rapport från konferensen: Rapport Mångfald, invandrare och landsbygd 2008 (1081 kb, .pdf)

Den 22 maj 2008 hölls inpirationskonferensen i Skövde med ett 70-tal deltagare från hela landet med bakgrunder i olika födelseländer. Detta var sannolikt den första konferensen som hade fokus på landsbygd och utrikesfödda. Vid konferensen berättade utrikesfödda landsbygdsföretagare om möjligheter och problem som de ställs inför.

Det framkom tydligt att många har kunskap om landsbygdsprogrammet, men saknar kunskap om invandrarna som en resurs för landsbygden. Det framkom också att kommunernas integrationshandläggare med flera har bristande kunskap om landsbygden och dess förutsättningar.  

Hushållningssällskapens Förbund har nu tagit täten så att kunskaper och erfarenheter kan mötas. Konferensen var huvudfinansierad av Nationella landsbygdsnätverket.

Vad vi kan se av utvärderingarna så finns det ett mycket stort intresse för en fortsättning på nationell nivå.

 

Den 2 juni presenterades betänkandet Mångfald som möjlighet – åtgärder för ökad integration på landsbygden, som ligger väl i linje med det arbete som Förbundet har startat upp. 

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se