StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Tvärvillkorsrådgivning

Tvärvillkor

Vill du veta vad tvärvillkoren innebär för ditt jordbruksföretag? Vet Du vad som händer med dina stöd om du inte lever upp till kraven?
 
Tvärvillkoren är många och dess tolkningar komplexa. Syftet med tvärvillkoren är bland annat att se till att de som värnar om miljö, djur och hälsa får ersättning fullt ut för sitt arbete vilket gör systemet mer rättvist. En avvikelse mot tvärvillkoren kan däremot få stora ekonomiska konsekvenser.
Tvärvillkoren måste vara uppfyllda för att du skall få ut gårdsstöd och miljöersättning.
Avvikelse kan leda till sanktion. Boka tid för en genomgång på din gård med Hushållningssällskapets rådgivare. Läs mer längra ner på sidan.

Du kan även läsa mer på Jordbruksverkets hemsida: Tvärvillkorsrådgivning

 

 

Personlig rådgivning

Hushållningssällskapen erbjuder personlig rådgivning. Vi kommer ut till gården och går tillsammans igenom relevanta tvärvillkorsregler. Vi ger handfasta råd och förslag på åtgärder för att du ska kunna uppfylla tvärvillkorens krav.
 
  
Rådgivningen finns i två steg:
1. Grund - modul för samtliga jordbruksföretag
2. Komplett – grundmodul med djurdelen för djurhållande jordbruksföretag
Grund passar alla som producerar livsmedel eller foder (för försäljning eller utfodring), hanterar gödsel eller slam och har ekologisk eller konventionell odling. Även skötselkraven tas upp här. De extra tvärvillkoren gäller för dig som söker miljöersättningar och behandlar växtskyddsmedel samt lagring och spridning av gödselmedel.
Komplett är modulen för alla som även håller eller sköter animalieproducerande djur, även hästar, och producerar livsmedel eller foder (för försäljning eller utfodring).
Arbetarskyddet tas upp i båda modulerna.
Viktigt att veta!
- Hushållningssällskapets rådgivare utövar ingen tillsyn. Vi har ingen anmälningsplikt till myndigheterna. Vi är ”bondens advokat” och har tystnadsplikt!
- Det är brukarens ansvar att åtgärda eventuella avvikelser.
Du kan även läsa mer på Jordbruksverkets hemsida: SJV Tvärvillkorsrådgivning

Våra rådgivare:

Andreas Gustavsson

Sällskap Hushållningssällskapet Skaraborg
Kontor Skara
Telefon 0511-248 29
Mobiltelefon 070 326 32 73
E-postadress
Arbetar med Greppa Rådgivning, Klimat, Miljö, Tvärvillkor, Vatten, Våtmarker


Anette Bramstorp

Sällskap HIR Malmöhus
Kontor Borgeby
Telefon 046-71 36 06
Mobiltelefon 0708-16 10 06
E-postadress anette.bramstorp@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Greppa Rådgivning, Klimat, Miljö, Tvärvillkor

HIR Malmöhus AB - Greppa Näringen


Anna Starck

Sällskap HIR Malmöhus
Kontor Borgeby
Telefon 046-71 36 84
Mobiltelefon 0708-16 20 32
E-postadress anna.starck@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Miljö, Tvärvillkor

HIR - Miljö, Tvärvillkor


Bengt Viken

Sällskap Hushållningssällskapet Gotland
Kontor
Telefon 0498-20 22 44
Mobiltelefon 070-775 76 33
E-postadress bengt.viken@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Grovfoder, Markkartering, Tvärvillkor, Växtodling

HIR-rådgivning


Birgit Fag

Sällskap Hushållningssällskapet Jönköping
Kontor Jönköping
Telefon 036-398881
Mobiltelefon 0708-290 545
E-postadress birgit.fag@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, EU-rådgivning, Foderrådgivning, Greppa Rådgivning, Husdjur, Markkartering, Tvärvillkor

Lammrådgivare


Birgitta Gunnarsson

Sällskap Hushållningssällskapet Kristianstad
Kontor Kristianstad
Telefon 044-22 99 06
Mobiltelefon 0708-94 53 64
E-postadress birgitta.gunnarsson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Foderrådgivning, Greppa Rådgivning, Grovfoder, Husdjur, Tvärvillkor

Grovfoderrådgivning, utfodringsrådgivning för mjölk- och köttdjur, växtodlingsplanering, tvärvillkorsrådgivning och Greppa Näringen.


Birgitta Kallings

Sällskap Hushållningssällskapet Gotland
Kontor
Telefon 0498-20 22 43
Mobiltelefon 070-775 76 32
E-postadress birgitta.kallings@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Grovfoder, Tvärvillkor, Växtodling


Carin Clason

Sällskap Växa
Kontor Falkenberg Agrocenter
Telefon 0346-484 10
Mobiltelefon
E-postadress carin.clason@vxa.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, Greppa Rådgivning, Tvärvillkor

Köttrådgivning


Christina Mellberg

Sällskap Hushållningssällskapet Gotland
Kontor
Telefon 0498-20 22 40
Mobiltelefon 070-775 76 35
E-postadress christina.mellberg@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, EU-rådgivning, Foderrådgivning, Greppa Rådgivning, Grovfoder, Husdjur, Häst, Tvärvillkor


Emma Johansson

Sällskap Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Kontor Gamleby
Telefon
Mobiltelefon 0708-29 08 30
E-postadress emma.johansson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Miljö, Tvärvillkor

EU-rådgivning, stödrättsbörsen


Erling Christensson

Sällskap Hushållningssällskapet Väst
Kontor Dingle
Telefon 0521-72 55 24
Mobiltelefon
E-postadress erling.christensson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Fältförsök, Greppa Rådgivning, Tvärvillkor, Växtodling

Växtodlingsrådgivare


Hanna Johansson

Sällskap Hushållningssällskapet Väst
Kontor Dingle
Telefon 0521-72 55 28
Mobiltelefon
E-postadress hanna.johansson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Tvärvillkor, Växtodling

Växtodlingsrådgivare, Tema Vall


Helena Lans

Sällskap Växa
Kontor Lilla Böslid
Telefon 035-465 33
Mobiltelefon 0736-33 72 71
E-postadress helena.lans@vxa.se
Arbetar med Greppa Rådgivning, Miljö, Tvärvillkor, Växtodling


Justina Olsson FÖRÄLDRALEDIG

Sällskap HS Konsult AB
Kontor Västerås
Telefon 021-17 77 24
Mobiltelefon 0730-39 14 24
E-postadress justina.olsson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Grovfoder, Tvärvillkor, Växtodling


Karin Granström

Sällskap Hushållningssällskapet Värmland
Kontor Karlstad
Telefon 054-54 56 17
Mobiltelefon 070-257 67 60
E-postadress karin.granstrom@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Foderrådgivning, Grovfoder, Husdjur, Säkert Bondförnuft, Tvärvillkor

Husdjursrådgivare


Katarina Berlin Thorell

Sällskap Rådgivarna i Sjuhärad ek.för.
Kontor Sjuhärad, Länghem
Telefon 0325-618 616
Mobiltelefon 0703-199733
E-postadress katarina.berlin@radgivarna.nu
Arbetar med EU-rådgivning, Tvärvillkor, Växtodling


Katarina Gran

Sällskap Växa
Kontor Laholm
Telefon 0430-138 73
Mobiltelefon
E-postadress katarina.gran@vxa.se
Arbetar med Tvärvillkor

Foderrådgivning, husdjur


Kikki Fors

Sällskap HS Konsult AB
Kontor Uppsala
Telefon 018-56 04 04
Mobiltelefon 070-222 25 52
E-postadress kikki.fors@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Greppa Rådgivning, Miljö, Tvärvillkor

Miljö - MKB, Tillstånd, Egenkontroller, Miljöplaner, Miljöhusesyn, Miljövetare, Geolog och Svampkonsulent


Kristina Sigfridsson

Sällskap Hushållningssällskapet Rådgivning Nord
Kontor Luleå
Telefon 0920-24 41 88
Mobiltelefon 073-050 89 25
E-postadress kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Tvärvillkor, Växtodling

Växtodlingsplaner, växtnäringsbalanser, m.m.


Lena Persson

Sällskap Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Kontor Bräkne-Hoby
Telefon
Mobiltelefon 070-233 68 71
E-postadress lena.persson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Greppa Rådgivning, Miljö, Tvärvillkor

Miljö, MKB, Greppa näringen, Samråd


Linda Karlsson

Sällskap Växa
Kontor Falkenberg Agrocenter
Telefon 0346-484 83
Mobiltelefon
E-postadress linda.karlsson@vxa.se
Arbetar med Grovfoder, Tvärvillkor, Växtodling


Louise Zetterholm

Sällskap Hushållningssällskapet Kristianstad
Kontor Munka Ljungby
Telefon 0431-43 25 34
Mobiltelefon 0708-94 53 18
E-postadress louise.zetterholm@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Tvärvillkor, Växtodling

Agronom. Specialområde: Tvärvillkor.


Madelene Nilsson

Sällskap Hushållningssällskapet Jönköping
Kontor Jönköping
Telefon 036-39 88 78
Mobiltelefon 0708-29 09 73
E-postadress madelene.nilsson@hushallningssallskapet.se
Arbetar med EU-rådgivning, Greppa Rådgivning, Markkartering, Miljö, Säkert Bondförnuft, Tvärvillkor


Margareta Björk

Sällskap Växa
Kontor Falkenberg Agrocenter
Telefon 0346-484 05
Mobiltelefon
E-postadress margareta.bjork@vxa.se
Arbetar med Tvärvillkor, Växtodling


Maria Lundbäck

Sällskap Hushållningssällskapet Rådgivning Nord
Kontor Kalix
Telefon 0923-121 83
Mobiltelefon 070-108 07 48
E-postadress maria.lundback@hushallningssallskapet.se
Arbetar med Ekologisk rådgivning, Ekonomirådgivning, EU-rådgivning, Grovfoder, Markkartering, Redovisning, Tvärvillkor, Växtodling

Växtodlingsplaner, växtnäringsbalanser, tvärvillkorsrådgivning, EU-stöd m.m. Företagsekonomi, bokföring, redovisning m.m.


1 |  2 Nästa sida »


Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se