StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Ekonomirådgivare åter från studieresa i Kina
Sök

PRESSMEDDELANDE

Hushållningssällskapets ekonomirådgivare har under 10 dagar studerat Kinesiskt jordbruk i relation till den enastående ekonomiska utveckling som landet genomgått och genomgår. Resan har finansierats med ett stipendium från Kungliga Vetenskapsakademien och avslutades i fredags den 16 oktober.

Fokus har legat på att urskilja vilka utmaningar och strategier Kina har för att hantera livsmedelssäkerhet, landsbygdens situation och produktionens hållbarhet, samt att analysera vilka konsekvenser som Kinas produktion och efterfrågan av lantbruksprodukter kommer att tänkas ha på de Västeuropeiska marknaderna i allmänhet och den svenska i synnerhet.

Kina är med sin enastående befolkningsmängd och ekonomiska tillväxt ett land som kan exemplifiera mycket av de omvärldsförändringar som sker idag. Som världens största producent av spannmål och världens i särklass största svinproducent gör att Kina har en mycket hög grad av påverkan på den globala foder och livsmedelsbranschen.

Resan har gått till Peking, Xian och Shanghai med omnejd, med besök på gårdar med olika inriktning, Agricultural Bank of China, samt Beijing Academy of Agricultural Research.

Gruppen kunde dra slutsatser inom bland annat följande områden; självförsörjningsgrad, produktpriser; finansieringsformer; kvalitets och miljöaspekter, samt arbetsintensitet.

Frågor besvaras i första hand av
Claes Åkerberg, 035-465 04, 0708-45 14 94
Federico Cuellar, 0920-24 41 80, 0731-51 40 68
Eleonore Wallin, 0703-73 36 22


Hushållningssällskapen är regionalt baserade, fristående kunskapsorganisationer med starkt medlemsinflytande. Den gemensamma värdegrunden utgår från viljan att vårda och utveckla landsbygden och dess värden. Främst gör vi det genom att utveckla och förmedla kunskaper till lantbrukare och andra företagare på landsbygden.

Hushållningssällskapen har tillsammans över 700 medarbetare och bedriver en bred verksamhet i hela landet och erbjuder tjänster inom landsbygd, lantbruk, skog, miljö, mat och hälsa, energi, trädgård, fiske, häst, upplevelseturism, husdjur, utbildning med mera.

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se