StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Rådgivningssamverkan för ökad konkurrenskraft inom animalieproduktionen
Sök

Rådgivningssamverkan för ökad konkurrenskraft inom animalieproduktionen

 

Produktionen från och lönsamheten i det svenska lantbruket har minskat och det gäller inte minst inom animalieproduktionen. Det är angeläget att vända denna utveckling och här krävs gemensamma ansträngningar från bl.a. rådgivningsorganisationer, som arbetar för att stärka lantbruksföretagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Hushållningssällskapen, Hushållningssällskapens Förbund och den nybildade föreningen Husdjursföreningen Sverige ek. för. har kommit överens om att tillsammans arbeta för att utveckla mjölkföretagens konkurrenskraft och lönsamhet. Detta ska ske genom att erbjuda bästa möjliga kundanpassade rådgivning. Här kommer Hushållningssällskapen och Husdjursföreningen att dra nytta av varandras kompletterande kompetenser för att erbjuda såväl specialist- som helhetsrådgivning - framhåller Lars Nilsson, ordförande i interimsstyrelsen Husdjursföreningen Sverige ek. för och förbundsordförande Sven Lindgren , Hushållningssällskapens Förbund.

De lokala Hushållningssällskapen och Marknadsområdena inom Husdjursföreningen Sverige ek. förening kommer under hösten 2010 kontakta varandra med målet att ytterliggare förstärka och komplettera det affärsmässiga samarbetet i rådgivningsverksamheten.

Motsvarande kontakter kommer att fortsätta mellan Hushållningssällskapens Förbund och Husdjursföreningen Sverige ek. förening.

Kontaktpersoner:
Lars Nilsson, 070-510 72 47
Sven Lindgren, 070 547 15 63


Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se