StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Hushållningssällskapet och SP lotsar biobränsleföretagare framåt
Sök
Pressmeddelande:

Hushållningssällskapet och SP lotsar biobränsleföretagare framåt

 

I Sverige finns goda förutsättningar för förnybar energi och många företagare med potential att producera biobränsle. Nu drar Hushållningssällskapet igång ett projekt där utvalda företagare ska få hjälp att utveckla en ny biobränsleverksamhet.

- Utifrån Sveriges och EU:s målsättningar om mer förnybar energi vill vi stimulera till en lönsam och växande produktion av biobränsle, säger projektledare Cecilia Wahlberg-Roslund från Hushållningssällskapet.
- Målet är vi ska lotsa fram tolv utvecklings- och demonstrationsverksamheter med en biobränsleproduktion på mellan 500-10.000 ton/år.

Då produktionen ska baseras på råvaror från både skog och åker är målgruppen småskaliga jord- och skogsbruksföretag i samverkan med bränsleanvändare.

- Just nu söker vi företagare med utvecklingsidéer för flis, salix och ved, berättar Cecilia Wahlberg-Roslund.

Företagen får hjälp med ansökan om finansiering och erbjuds kunskap, kontakter och samordning inom hela bränslekedjan, från råvara till slutkund. Genom ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, kan behovet av kompetens inom hela produktionskedjan tillgodoses. Företagen har också möjlighet att initiera forskning inom områden som upplevs som outvecklade och ett hinder för en förbättrad lönsamhet.

- Det finns mycket ny kunskap att föra ut i praktisk verksamhet. Vi kommer att fungera som ett nav med rådgivning, kunskapsspridning och samordning inom området. Samordning kan ge volym och stordriftsfördelar när många små arbetar tillsammans, säger Cecilia Wahlberg-Roslund.

Projektet, med namnet ”Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor”, pågår fram till december 2013 och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Kontaktperson
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet, 070-397 09 99, cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se  

Mer information
www.bioenergiportalen.se
Klicka på: Bioenergiprojekt / Småskaliga biobränslekedjor / Aktuellt

 

 

Pressmeddelande ->Hushållningssällskapet lotsar biobränsleföretagare (pdf)

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se