StartEU:s ursprungs- och särartsskyddProjektetOm Almnäs brukHushållningssällskapenSödertörns HögskolaFramtidKontakt

Till alla småskaliga företag och aktörer inom livsmedel, förädling, mat- och upplevelsesektorn på Gotland samt handläggare och finansiärer av projektmedel

Under september månad genomförs två intressanta dagar för inspiration, diskussion och dialog kring hur vi ska öka vår lönsamhet respektive marknadsföra oss bättre framöver i Sverige och internationellt med Mat- och upplevelseprodukter.

Tisdagen den 13 september inbjuder Hushållningssällskapet i samarbete med Södertörns Högskola in till en seminariedag på Lövsta Konferens med titeln ” Smaken på hantverksmässigt framställda livsmedel och platsen på jorden- hur kan det bidra till lönsamheten?” enligt bifogad inbjudan och program. Bifogas även en artikel om terroir och hur detta kan användas i affärsutvecklingen framöver.

Onsdagen den 14 september inbjuder det nationella resurscentrat Eldrimner till en mathantverksdag på LEVA Kungslador enli bifogat program. Under eftermiddagen informeras och ges möjlighet att diskutera Gotlands medverkan i kommande SMAKLUSTmässa som äger rum våren 2012 på Gärdet i Stockholm. Viktigt att aktörer från Mat- och turism deltar i denna punkt.

Observera att anmälan till de båda arrangemangen skall göras till olika kontaktpersoner i enlighet med inbjudan!

 

Informationsträff Gotland (pdf)

Artikel: Hur hänger smaken på produkten och ursprunget ihop (pdf)

Passa på att vara med du också!
Hälsningar

Riina Noodapera
Projektkoordinator Landsbygd

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se