StartEU:s ursprungs- och särartsskyddProjektetOm Almnäs brukHushållningssällskapenSödertörns HögskolaFramtidKontakt

Smaken på maten och platsen på jorden – hur kan det bidra till lönsamheten?

 

Inspirationsträff i Eggvena, Västra Götaland, 15 november 2011

 

Sammanfattning
I mötet i Västra Götaland deltog 13 producenter från hela länet. Deltagarna hade en blandad bakgrund och bestod av köttproducenter, biodlare, mejerister, bagare och bärodlare.

Charlotte Backman på Hushållningssällskapet inledde med en allmän presentation av EU:s urprungscertifieringar, som direkt ledde till en omfattande diskussion bland deltagarna. Åsikterna var blandade huruvida detta var av intresse för svenska producenter och hur detta arbetssätt kan komma små producenter till godo.

Den fristående forskaren Odd Nygård presenterade sina tankar kring begreppet terroir, dvs hur man kan knyta en livsmedelsprodukt till ett geografiskt område med hjälp av historiska och naturgivna förutsättningar och därmed skapa ett mervärde till produkten.
Odd presenterade också Paulina Ryttkönens forskning med exempel på nyttan av ursprungscertifieringar i Kantabrien i Spanien, där arbetssättet med ursprungscertifiering har varit av stor nytta för landsbygdens fortsatta utveckling.

Thomas Berglund från Almnäs Bruk presenterade verksamheten i deras mejeri och berättade om arbetet med att ursprungscertifiera Wrångebäcksosten. Thomas ser processen kring ursprungscertifiering som ett sätt att lära sig mer om sin verksamhets historia men också ett sätt att få tillbaka ett så högt värde som möjligt på de investeringar som både han och framförallt tidigare generationer har gjort i produkten. Under dagen fick vi också möjlighet att provsmaka Wrångebäcksosten.

Eva Wikingsson från Kullings Kalvdans serverade kalvdans till deltagarna och berättade om hur de har utvecklat sin produkt och sin verksamhet. Kalvdansen är idag en av produkterna i den svenska Smakernas Ark, som finns inom Slow Food-rörelsen.

Generellt bjöd dagen på mycket diskussion och det var en aktiv och engagerad skara deltagare som alla tog med sig värdefulla idéer, kunskaper och kontakter hem från mötet.


Charlotte Backman, Hushållningssällskapet Skaraborg  charlotte.backman@hushallningssallskapet.se

Presentation (pdf)

Terroir (pdf)

Erfarenheter Kantabrien (pdf)
Läs mer om Ursprungscertifiering: Projektet Ursprungscertifiering

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se