StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Önnestadsgymnasiet breddar sina gymnasieutbildningar
Sök

Önnestadsgymnasiet breddar sina gymnasieutbildningar

Skolinspektionen godkänner Önnestadsgymnasiets ansökan om att få starta Naturvetenskapligt- och Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna naturvetenskap och beteendevetenskap med start höstterminen 2013, 25 platser kommer att erbjudas på respektive program.

 

I den enkät som Önnestadsgymnasiet genomförde bland ca 200 årskursnioelever inför ansökan var

59,4 % av de som kan tänka sig NA samt 44,8 % av de som kan tänka sig SA intresserade av att

studera vid Önnestadsgymnasiet. Därför mottog Önnestadsgymnasiet med personal samt ägaren

Hushållningssällskapet Kristianstad med glädje beskedet från Skolinspektionen på onsdagen.

 

-Vi tror att ”den lilla skolan” har en viktig funktion som alternativ till de större traditionella

alternativen, inte minst med de möjligheter till praktisk tillämpning i undervisningen som närheten

till djuren och naturen som erbjuds på Önnestadsgymnasiet. Studiemiljö med fina och rymliga

lokaler borgar för bra resultat i studierna. Kommunikationerna till och från tex Kristianstad och

Hässleholm kommer att förenkla resandet när tågen kommer att stanna i Önnestad.

 

-Önnestadsgymnasiet vänder sig genom NA-programmet till elever som med sitt intresse för djur

och natur vill utveckla sina kunskaper och intresse för naturvetenskap och teknik.

 

-Samhällsvetenskapsprogrammet kompletterar den naturvetenskapliga inriktningen med studier

om ett hållbart samhälle ur ett helhetsperspektiv för både människor, djur och natur. Utbildningen

skall med en närhet till djur och natur även i SA varva praktiska- och teoretiska moment.

På samtliga program fästs mycket stor vikt vid miljöfrågorna.

 

Hans Martinsson

VD/Rektor

 

Besöksadress Skolgatan 37291 73 Önnestad  

044-10 45 00 044-707 75 

 info@onnestadsgymnasiet.se  
 www.onnestadsgymnasiet.se

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se