StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Pressmeddelande: Nu lyfter vi Grön omsorg i hela landet
Sök

Nu lyfter vi Grön omsorg i hela landet 

Projektet Grön Arena – en mötesplats för köpare och säljare av produkter inom området grön hälsa och omsorg

 

Hushållningssällskapen har nyligen beviljats medel från Jordsbruksverket för att driva ett nationellt projekt under 2013 och 2014. Projektet vänder sig till gårdar och företag som vill sälja tjänster inom grön omsorg. Den totala kostnaden för hela projektet ligger på drygt fyra miljoner kronor.

 

”- Intresset för grön omsorg ökar och Grön Arena kommer att leda till nyutveckling av landsbygdens företagande runt om i hela Sverige” berättar Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet Kristianstad.

 

Grön omsorg kan till exempel vara:
Social omsorg - Här erbjuder man daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

 

Skol- och fritidsverksamhet - ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

 

Arbetsträning och rehabilitering - vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

 

Projektet Grön Arena syftar till att ge konkreta verktyg och handledning för utveckling av tjänster inom omsorg, hälsa och rekreation med naturen och landsbygden som bas. Projektet kommer att ha åtta olika centra i landet där potentiella köpare av tjänster ska kunna möta Gröna Arena gårdar.
1 Norr- och Västerbotten
2 Gävleborg och Dalarna
3 Stockholm/Uppsala/Sörmland/Västmanland
4 Örebro och Värmland
5 Västra Götaland
6 Jönköping och Östergötland
7 Kalmar/Kronoberg/Blekinge/Gotland
8 Skåne och Halland

 

Målsättningen med projektet är bland annat att ge företagen kunskap i att förpacka, prissätta och kvalitetssäkra produkter inom området omsorg och rekreation.
Vidare är målsättningen att köpare inom offentlig sektor ska få ökade kunskaper om möjligheterna med grön omsorg.

 

Inom ramen för projektet kommer 60 kommuner och upp mot 100 gårdar att delta i olika aktiviter och förhoppningen är att 30 av kommunerna inleder samarbete med Grön Arena Gårdar.

 

Vill du veta mer om projektet kontakta projektledaren Christer Yrjas vid Hushållningssällskapet i Kristianstad, telefon 0708-94 53 39

 

PRESSMEDDELANDE Nu lyfter vi Grön omsorg i hela landet (pdf)

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se