StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Nytt nationellt utvecklingsarbete med energigräset rörflen
Sök

Hushållningssällskapet startar nytt nationellt utvecklingsarbete med energigräset rörflen som råvara i den gröna samhällsomställningen!


Miljö- och klimatnyttor, nya affärer, mer odling på överskottsmarker och en aktiv medverkan i samhällets omställning till en grön och biobaserad ekonomi sätts i fokus.

Samhällets behov av mer förnybar, klimatsmart energi i kombination med fler arbetstillfällen, lokal tillväxt och försörjningstrygghet samt uppfyllande av miljömål är målsättningar för det nya projekt som Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet nu beviljat två års finansiering för.
Genom att fokusera på en utvecklad användning och nya användningsområden för det fleråriga och energieffektiva gräset rörflen ska nya affärer skapas i nära samverkan med landets rörflenodlare och potentiella köpare. För att klara konjunktursvängningar på energimarknaden kan rörflen som strö också användas i affärskonceptet.
Fler affärer med rörflen som strö kan medverka till en sammantaget ökad användning av åkerenergigrödor eftersom valfriheten mellan rörflen och halm som strö eller bränsle gör att kontinuiteten i odling och bränsleaffärer kan upprätthållas.
Rörflen har en viktig roll i den s.k. ”gröna omställningen” där vi nu fasar ut fossila råvaror till förmån för biologiska.

Förutom att utveckla och använda rörflen som biobränsle i småskaliga förbränningsanläggningar ska rörflen i nya produktionskedjor studeras tex, biogas, olika förgasningstekniker, etanol, torrefiering etc.

Förnybar energi i form av värme, el och drivmedel baserade på rörflen är produkter som samhället behöver för att kunna fasa ut fossila råvaror som olja och kol.

För mer information kontakta

Projektledare Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet  cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se
eller 070-397 09 99

Läs som pdf


Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se