StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Landsbygdsrådgivning

 
Landsbygd
 

Inom kunskapsområdet Landsbygd arbetar Hushållningssällskapen med olika insatser som utvecklar enskilt företagande. Målet är att skapa hållbart och lönsamt företagande genom att stärka befintliga företag och stödja utvecklingen av nya företag.

 

 
Om du bär på tankar och idéer kring företagande på landsbygdsbygden, ta kontakt med någon av våra landsbygdsutvecklare. Självfallet behöver det inte enbart handla om rena landsbygdsaktiviteter, vi är också verksamma som rådgivare/konsulter i gränslandet mellan stad och land.
 
 

Konkret, det här gör vi!


 
• Utvecklar företagsidéer
• Är bollplank för landsbygdsföretagaren
• Utvecklar kompletterande verksamheter till lantbruket
• Utbildar kommunala tjänste- och förtroendemän i landsbygdsfrågor
• Hittar vägar till kompetenshöjning, och får igång olika utbildningsinsatser
• Bygger nätverk mellan utvecklingsgrupper, byar och småföretagare
• Utvecklar samarbetsformer med andra aktörer och verkar aktivt inom nätverk
• Letar fram olika marknadsförings- och försäljningskanaler
• Lotsar frågor till rätt myndighet/organisation 
• Formulerar ansökningar och löser partnerskapsfrågor i samband med EU- och andra nationella och internationella projekt. 
 
 
Förutom att vi arbetar med rådgivnings- eller uppdragsverksamheter arbetar vi i i projektform där våra rådgivare/konsulter är projektledare. Kommun, landsting, länsstyrelse m.fl. medverkar och är medfinansiärer. Ofta är även någon form av EU-stöd inblandat. Vi sätter alltid den enskilda företagaren och kunden i fokus!
 
 

Nyheter och information från våra Hushållningssällskap ute i landet:

Projektet Grön Arena

HS:ens portal

Hushållningssällskapen har nyligen beviljats medel från Jordsbruksverket för att driva ett nationellt projekt inom grön hälsa och omsorg

 

 
 
Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se