StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbLänkarSök personalNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Lantbruksrådgivning

Vi ökar kunskapen om lantbruk

Inom kunskapsområdet Lantbruk arbetar vi främst med rådgivning direkt till lantbrukare. En av våra styrkor är att vi har en fristående roll, d.v.s. rådgivningen är fri från kommersiella intressen.

Enbart resultat av erfarenheter och försök samt prisbilder ligger bakom ett råd att så den ena eller den andra sorten av t ex höstvete eller att använda det ena eller det andra ogräspreparatet.  

 

 

 

En annan av våra styrkor är att vi möter både teorin och praktiken ”i fält”. Det gör att vi har ena foten i myllan och den andra vid kontorsstolen. Just denna mångsidighet gör arbetet roligt och intressant för oss och nyttigt och verklighetstroget för Er.


Ytterligare styrkor på Hushållningssällskapen är den breda verksamheten. Ingen annan rådgivningsorganisation kan erbjuda samma helhet som vi med lika bred kunskapsbas under ett och samma tak.

 

Läs mer längre ner på sidan.

 

 

 

 

 -> Stödrätter

 - > Dags för SAM-ansökan!


 

Vi syns ofta på fältvandringar i egen eller annans regi där Ni kan finna både växtodlingsrådgivaren, fältförsökspersonalen, ekonomirådgivaren och teknikrådgivaren. Och om inriktningen är rätt så finns även byggrådgivaren och husdjursrådgivaren på plats. Allt för att vi och Ni har kunskaper och erfarenheter att utbyta.

 


För detaljer kring rådgivningsformerna kontaktar Ni ert närmaste Hushållningssällskap eller använder sökfunktionen under "Sök personal".
Väl mött! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tjänster vi erbjuder inom Lantbruk är:  

Växtodling, konventionell och ekologisk
Ekologiskt lantbruk

Maskin och teknik

 

Vi hjälper dig med maskinkalkyler, funktionstester och maskinrådgivning.
 
Maskinkostnaderna är en av lantbrukets största kostnadsposter. Det behövs kvalificerad rådgivning inom detta område fristående från maskinförsäljningen. Teknikrådgivaren på Hushållningssällskapet är en resurs för företagets maskin-, teknik- och energifrågor.

 

EU-stöd

Vi hjälper till med ansökan och optimering av lantbrukets EU-stöd.

Till exempel SAM-blanketter, SAM internet, investeringsstöd m.m. 

 

Ekonomirådgivning

Vi hjälper till med ekonomirådgivning  

 

                  

Byggnadsrådgivning

Vi hjälper till med dina byggnadsplaner  

 
 

Nyheter och information från våra Hushållningssällskap ute i landet:

Test startsida 2

Brunnby Lantbrukardagar


Logårdsdagen 2012

Hushållningssällskapet Skaraborg

Många besökare, fina försök, populära stationer. Och uppehåll.


Logårdsdagen 2013

Hushållningssällskapet Skaraborg

Det mest aktuella för dagens växtodlare på Logården, Grästorp 2 juli.


Logårdsdagen 2011

Hushållningssällskapet Skaraborg

Trots det ostadiga och omväxlande vädret var det många som valde att åka till Grästorp och Logårdsdagen.


Brunnby Lantbrukardag

Brunnby Lantbrukardagar

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se