StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Lantbruksrådgivning

Vi ökar kunskapen om lantbruk

 


 

CAP 2015 - hur påverkas din gård?

Låt Hushållningssällskapets EU-rådgivare göra en preliminär beräkning av hur förändringarna av stöden påverkar din gård och dina förutsättningar.

  • Hur ändras gårdsstödet fram till 2020?
  • Vilka Ekologiska fokusarealer måste jag ha framöver?
  • Är mina grödor de rätta för att räknas som 3 grödor?
  • Vilka miljöstöd kommer att finnas?

Dina frågor kommer att besvaras vid en CAP 2015 genomgång av en van EU rådgivare från Hushållningssällskapet.

Hitta din rådgivare och kontakta oss här

 


 

 

Enbart resultat av erfarenheter och försök samt prisbilder ligger bakom ett råd.

Vi möter både teorin och praktiken ”i fält”. Det gör att vi har ena foten i myllan och den andra vid kontorsstolen. Just denna mångsidighet gör arbetet roligt och intressant för oss och nyttigt och verklighetstroget för Er.

 


Ytterligare styrkor på Hushållningssällskapen är den breda verksamheten. Ingen annan rådgivningsorganisation kan erbjuda samma helhet som vi med lika bred kunskapsbas under ett och samma tak.

 

Vi syns ofta på fältvandringar i egen eller annans regi där Ni kan finna både växtodlingsrådgivaren, fältförsökspersonalen, ekonomirådgivaren och teknikrådgivaren. Och om inriktningen är rätt så finns även byggrådgivaren och husdjursrådgivaren på plats. Allt för att vi och Ni har kunskaper och erfarenheter att utbyta. Läs mer om våra olika rådgivare längre ner på sidan.


För detaljer kring rådgivningsformerna kontaktar Ni ert närmaste Hushållningssällskap eller använder sökfunktionen under "Sök Personal"
Väl mött!

 


 

De tjänster vi erbjuder inom Lantbruk är:  

Växtodling, konventionell och ekologisk

Hushållningssällskapens Individuella Rådgivning, HIR, är beteckningen på den enskilda rådgivningen till lantbrukare som erbjuds av de flesta Hushållningssällskap.

Ekologiskt lantbruk

Vi har tjänster som passar dig som funderar på omläggning av din gård, men även den erfarne ekologiska odlaren.

Maskin och teknik

Vi hjälper dig med maskinkalkyler, funktionstester och maskinrådgivning. 

Rådgivning om jordbrukarstöd, SAM-ansökan

Vi hjälper till med ansökan och optimering av lantbrukets EU-stöd. Till exempel SAM-blanketter, SAM internet, investeringsstöd m.m. 

Ekonomirådgivning

Vi hjälper till med ekonomirådgivning                  

Byggnadsrådgivning

Vi hjälper till med dina byggnadsplaner  

 
 

Nyheter och information från våra Hushållningssällskap ute i landet:

Bygg säkert

HS:ens portal

Vet du vad som krävs för att bygga säkert?


CAP 2015 - hur påverkas din gård?

HS:ens portal

Låt Hushållningssällskapets EU-rådgivare göra en preliminär beräkning av hur förändringarna av stöden påverkar din gård och dina förutsättningar.


Test startsida 2

Brunnby Lantbrukardagar


Logårdsdagen 2012

Hushållningssällskapet Skaraborg

Många besökare, fina försök, populära stationer. Och uppehåll.


Logårdsdagen 2013

Hushållningssällskapet Skaraborg

Det mest aktuella för dagens växtodlare på Logården, Grästorp 2 juli.


Logårdsdagen 2011

Hushållningssällskapet Skaraborg

Trots det ostadiga och omväxlande vädret var det många som valde att åka till Grästorp och Logårdsdagen.


Brunnby Lantbrukardag

Brunnby Lantbrukardagar

 

 


 


Inom kunskapsområdet Lantbruk arbetar vi främst med rådgivning direkt till lantbrukare. En av våra styrkor är att vi har en fristående roll, d.v.s. rådgivningen är fri från kommersiella intressen.
Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se