StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Länkar
Sök
Länkar till sidor inom Hushållningssällskapen och samarbeten 

- Grovfoderverktyget

- Bioenergiportalen

- Frökontrollen Mellansverige AB
- Hushållningssällskapet Rådgivning Nord

- HS Konsult AB

- Naturbruksgymnasium
- Great Swedish Nature  
- Matstart

- Hungrig.nu 

- Hittastilen.nu 

- Fokusmatgladje.nu  

- Mindrematsvinn.nu

- Växa

- Matresursen

- Brunnby Lantbrukardag

- HS Certifiering

- Rådgivarna i Sjuhärad ek. för.

- HIR Malmöhus

- Stödrättsbörsen

 

Gymnasieskolor

Gamlebygymnasiet
Helgesbogymnasiet

Ingelstorpsgymnasiet

Ingelstadsgymnasiet

Önnestadsgymnasiet

Nordviksskolan

 

Bransch- och intresseorganisationer

- Baljväxtakademin

- Biodlarna
- Ekokött
- Ekologisk Mat
- Ekologiska Lantbrukarna
- Ekonav
- Ekotorget
- Fiskevattenägarna
- Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
- FritidsOdlarnas Riksorganisation
- Gröna Jobb

- Gårdsnära
- JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
- Konsumentföreningen
- KRAV
- Landsbygdssverige
- LivsmedelsSverige
- LivsTek Centrum för praktisk livsmedelsteknik
- LRF
- LRF Konsult AB
- Mat 21
- Odling i balans
- Riksförbundet Svensk Trädgård
- SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
- Skogforsk
- SkogsSverige
- Svenskt Kött
- Svensk Lantmat
- Svensk Mjölk
- Svenska EFS-rådet
- Svenska Miljönätet
- Svenska Naturskyddsföreningen
- Svenska nätverket för Leader+
- Sveriges ekologiska köttproducenter
- Sveriges Konsumenter
- Sveriges Naturbruksgymnasier

Myndigheter

- Djurskyddsmyndigheten
- EUs officiella webserver Europa
- Fiskeriverket
- Glesbygdsverket
- Jordbruksdepartementet
- Jordbruksverket

- Landsbygdsnätverket
- Konsumentverket
- Lantmäteriet
- Livsmedelsverket
- Naturvårdsverket
- NUTEK, Verket för Näringsutveckling
- Näringsdepartementet
- Sida
- Skogsstyrelsen
- SMHI
- SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
- Svenska Institutet

 

Finland

- Finska Hushållningssällskapet

- ProAgria, Finland

EU 

- EU kommissionen DG Jordbruk  

- EU Parliamentet

Samarbeten inom och utom EU 

- PREPARE

- TEPA

Stiftelser, forskningsråd och akademier

- Forskningsrådet Formas
- Innovationsbron Syd
- Kungliga Skogs- och LantbruksAkademien
- Nordiska Ministerrådet
- Stiftelsen Lantbruksforskning
- Teknikbrostiftelsen Göteborg
- Teknikbrostiftelsen Linköping
- Teknikbrostiftelsen Luleå
- Teknikbrostiftelsen Stockholm
- Teknikbrostiftelsen Umeå
- Teknikbrostiftelsen Uppsala

Tidningar

- ATL
- Husdjur
- Jordbruksaktuellt

Entreprenadaktuellt

- Skogsaktuellt

- Land Lantbruk
- Lantbrukets Affärer
- Lantmannen
- Miljö-aktuellt
- Miljöforskning
- Naturvetaren
- Skogseko
- Svensk Frötidning

- Riksdag och Departement

 

Universitet och högskolor

- Examensjobb (Kunskapsutbyte)
- Högskoleverket
- Svenska universitet och högskolor
- Sveriges lantbruksuniversitet

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se