StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum

Sätt fokus på barn och ungdomars hälsa och livsstil på din skola!

 

Projektet Hitta stilen riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Med projektet vill vi bidra till att öka kunskapsnivån om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande både hos barnen och de vuxna i deras närhet. Projektet lyfter fram frågor om livsstil och hälsa med särskilt fokus på mat, sömn och fysisk aktivitet. www.hittastilen.nu 

 

 

 

 

 

Vi ser en stor potential i skolan som plattform för hälsosamma vanor men även att barnens föräldrar är oerhört viktiga för att befästa ett hälsosamt förhållningssätt och handlande. Därför bygger många av aktiviteterna i projektet på samarbete mellan barn/ungdomar, skolpersonal och föräldrar och alla är lika viktiga!

 

Material hittar ni här -> www.hittastilenmaterial.nu

Aktiviteter

Det finns ett stort antal aktiviteter kopplade till projektet för den som är intresserad av barn och

ungdomars livsstil och hälsa.

 

• Hälsodag på skolan (HS)

• Hemsidan www.hittastilen.nu (SLU)

• Utbildningdag för skolpersonal (HS)

• Medverkan på föräldramöte på skolan (HS)

• Högskolekurs (10 hp) på distans för skolpersonal (SLU)

• Nyproducerad kurs- och inspirationsbok (SLU/UR)

• Familjedagar (RHS)

• Föreläsningsturné med forskare (SLU)

• Hälsodiplomering av skolor (Korpen)

• Tv- och radioprogram (UR)

 

Folder ->Hittastilen (pdf)

 

 

Bakgrund

Hälsans betydelse för inlärning och studieresultat har konstaterats i flera stora undersökningar. Många elever i grundskolan har bristfälliga matvanor och för lite fysisk aktivitet i sin vardag. Barn och ungdomar behöver bättre förutsättningar för att må bra.

 

Vi har stora möjligheter att påverka utvecklingen om alla hjälps åt.  

Skolans roll

För att nå bestående resultat krävs insatser från olika håll med den enskilda individen i centrum. Skolan har ett stort ansvar för att eleverna får bättre möjligheter till ökad fysisk aktivitet och god hälsa, samtidigt som det finns stor potential att utveckla skolans roll som stödjande miljö för elever, lärare och föräldrar.  

Hälsodag i skolan

Tjugo skolor har blivit utvalda att medverka i projektet och genomföra en hälsodag i skolan. Utifrån skolans förutsättningar och önskemål planeras och genomförs hälsodagen med personal och elever på skolan samt en matkonsult från hushållningssälllskapet. Matkonsulten kan bland annat ge tips på konkreta och vardagsnära övningar, tävlingar, provsmakningar, utställningar samt ge allmän information. I samband med hälsodagen anordnas också föräldramöten och familjedagar. Med hälsodagen vill vi ge en skjuts åt skolans långsiktiga hälsoarbete. 

Skolans möjligheter

Intresset för Hälsodagen är mycket stort. Med anledning av det stora intressset, vill vi presentera möjligheten att anordna en Hälsodag för övriga skolor i landet. de skolor som önskar, får ta del av kunskap, framtaget material och flera stora organisationers samlade expertis på området.  

Hushållningssällskapets matkonsult kan till en fastställd kostnad erbjuda

• Planering och förslag på hur en Hälsodag kan genomföras på din skola i samarbete med berörd skolpersonal

• Genomförande och medverkan på en Hälsodag på skolan i samverkan med elever, skolpersonal och ev. samarbetspartners

• Inspirationsföreläsning för skolpersonal

• Genomförande/medverkan på föräldramöten  

Inom projektet kan vi även till en fastställd kostnad erbjuda

• Inspirationsdag för skolpersonal (HS)

• Nyproducerad kurs- och inspirationsbok (SLU/UR)

• Hälsodiplomering av skolor (Korpen)

• Familjedagar (RHS)

• Utbildningar för skolmåltidspersonal (HS)  

Intresserad?

Kontakta utvecklingsledare Margareta Frost-Johansson på Hushållningssällskapens Förbund på telefon 0521-72 55 60 eller e-post margareta.frost@hush.se

Ytterligare information och tips för hur ni kan jobba med hälsodagar på egen hand hittar du på www.hittastilen.nu

 

 

Projektet finansieras av Arvsfonden

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se