StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Ekovisioner i praktiken
Beställ boken och utbildningen
”Ekovisioner i praktiken”
- Nordiska ekoexempel vill inspirera till konkret handling
Info Ekovisioner i Praktiken (.pdf)

- Nu måste det bli fart på förändringarna inom de politiska, ekonomiska och strukturella systemen så att de mer aktivt stödjer en hållbar utveckling. Konsumenten och individen kan inte ta huvudansvaret för att samhällsutvecklingen skall bli hållbar. De människor och initiativ som vi skriver om behöver få många efterföljare runt om i världen. Men för att detta skall bli möjligt inom en nära framtid krävs stimulans och stöd från samhället och ett synsätt där den hållbara utvecklingen prioriteras i praktiken. De nordiska ländernas ekologiska fotavtryck är bland de högsta i världen och därför behöver vi ta ett extra stort ansvar när det gäller att driva på utvecklingen, säger Mats Alfredson och Anna Jiremark, miljökonsulter som har skrivit boken och studiematerialet ”Ekovisioner i praktiken – nordiska exempel på hållbar utveckling”.

I boken möter man människor i 34 berättelser från Sverige, Norge och Danmark. De vill genom sina initiativ visa att vi själva på många sätt kan bidra till en hållbar utveckling.
Boken och studiematerialet är ett nordiskt samarbete som är finansierat med medel från Nordiska Ministerrådet. De tre organisationerna Hushållningssällskapet Väst från Sverige, Idébanken från Norge och Öko-Net från Danmark har genomfört projektet tillsammans.

-
Det är inte längre bara gröna miljömullar som deltar i arbetet med en hållbar utveckling. Företag, banker, livsmedelshandeln och den stora breda allmänheten har nu kommit på banan. Den här lilla boken bidrar tveklöst till att påskynda omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt mera hållbart Norden, skriver författaren och miljödebattören Stefan Edman i efterordet.

FNs årtionde för utbildning för en hållbar utveckling
 
Boken är ett sätt att bidra till Förenta Nationernas ”Årtionde för utbildning för en hållbar utveckling”(2005 – 2014). FN lyfter fram utbildning som en avgörande faktor för att nå en hållbar utveckling i världen. Författarna vill inspirera och ge faktaunderlag för olika utbildningssituationer, lärande processer och dialogmöten.
Utgångspunkten har bland annat varit den svenska statliga utredningen ”Bilen, biffen, bostaden, Hållbara laster – Smartare konsumtion” med författaren Stefan Edman som utredare. De teman som tas upp i boken är livsmedel, energi, transporter och ekologiskt byggande.

- Det känns inspirerande för oss att möta de handlingskraftiga visionärer, nytänkare, entreprenörer, småskaliga producenter och fiffiga konsumenter som texterna handlar om.
Det skapar hopp och framtidstro. Samtidigt måste vi inse att mycket återstår att göra i praktiken. Vi tror att det nu behövs ett tydligare ledarskap inom näringslivet och politiken och en starkare folkrörelse för att påskynda förändringen mot en bättre miljö och en mer hållbar utveckling, betonar författarna.


Så beställer du boken
1) Vid beställning av enstaka exemplar

Sätt in 200 kr (inkluderar moms och frakt) på postgironummer 35725-1, Hushållningssällskapet Väst, och ange resultatenhet 184. Sedan skickar vi boken.

 

2) Vid beställning av ett större antal böcker kan vi fakturera. Kontakta:

Mats Alfredson
0303 - 23 20 66, 0703 - 20 58 70
mats.alfredson@hush.se

Anna Jiremark
031 - 68 21 95, 0705 - 68 00 42
jiremark@telia.com

Eller ring kansliet på Hushållningssällskapet Väst 0521 – 72 55 00

Författarna

Mats Alfredson och Anna Jiremark är utbildare och miljökonsulter sedan 16 år tillbaka.

Mats är från början journalist och arbetar på Hushållningssällskapet Väst. Anna, civilingenjör och miljö- och hälsoskyddsinspektör från början, arbetar som fristående miljökonsult.
Deras inriktning är miljö, mat och hållbar utveckling.


Utbildningen ska väcka hopp och konkret handling

Utbildningen tar upp och fördjupar arbetet med de konkreta exempel som tas upp i boken och tar även upp andra exempel på hållbar utveckling.
Målet är att på ett lustfyllt sätt hitta vägar till att ta mer konkreta steg för en hållbar utveckling
Vi lyfter vi fram, studerar exempel och lotsar er till idéer, tillämpningar och lösningar i den verksamhet, organisation, förening etc som ni är verksamma i.
Utbildningen, som kan genomföras från en halvdag till två dagar,
 bygger på en upplevelsebaserad pedagogik där deltagarna själva är delaktiga så mycket som möjligt. Deltagarnas erfarenheter och kunskaper har stort värde i den kunskapsuppbyggande processen. Vi skräddarsyr utbildningen efter gruppens behov. Boken ingår som kurslitteratur.
Kontakta Mats Alfredson eller Anna Jiremark för mer information och prisuppgifter.

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se