StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Oberoende kvalitetssäkring inom Lantbruk och Livsmedel

Oberoende kvalitetssäkring inom Lantbruk

Idag är det ekologiska alternativet ett självklart val för allt fler konsumenter. Marknaden växer med ca 25% per år. För att vara konkurrenskraftig är det ett självklart val för allt fler livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare, butiker restauranter och storhushåll.

HS Certifiering (Klicka för att komma vidare till -> HS Certifiering) är ett regionalt alternativ för dig i södra Sverige som vill certifiera din verksamhet. HS Certifiering AB ingår i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, oberoende från vår övriga verksamhet.

 

För vem?

Vi erbjuder oberoende kvalitetssäkring inom primärproduktionen (växtodling, växthusproduktion, djurhållning, biodling) och inom förädlingsproduktionen för såväl KRAV som EU producenter. Vi erbjuder även kvalitetssäkring för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.

HS Certifiering är ett lokalt certifieringsorgan med en till din verksamhet nära knuten revisor i ditt område. Vi har ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt kvalitetssäkringsarbete, vilket innebär bättre priser och mindre administration för dig.

 

 

Vi erbjuder

• material och hjälpmedel för att underlätta din dokumentationshantering
• vi besöker ditt företag minst en gång per år. Vid besöket går vi igenom din produktion och produktflöde.
• smidig administration
• närhet – vi finns i ditt geografiska område
• mångårig praktisk erfarenhet av certifiering

Ekologisk certifiering enligt KRAV:s och EU:s regler

KRAV-märket är i Sverige ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 98 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential.

KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på produkterna.

HS Certifiering är ackrediterade av Swedac för certifiering enligt KRAV:s standard och EUs regelverk. HS Certifiering är verksamma i Kalmar-, Kronoberg-, Blekinge-, Jönköping-, Gotland-, Östergötland-, Halland-, Västra Götaland-, Skåne-, Södermanland- och Örebro län. Certifiering utanför dessa områden är möjlig.

 

Kontakta oss gärna för mer information.
HS Certifiering
Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
Telefon: 0480/156 70
E-mail: info@hscertifiering.se
Läs mer här ->: www.hscertifiering.se

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se