StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå
Sök

Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå

 

Rapport Projekt Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå har publicerat en rapport om metoder för svavelvätereducering på biogasanläggningar. I rapporten tas olika metoder för svavelvätereducering upp, vilken effektivitet metoderna har och hur mycket det kostar för gårdsbiogasanläggningarna att reducera bort svavlet ->Läs rapporten (pdf)

 

Projektens främsta syfte är att utvärdera de gårdsanläggningar som byggts och kommer att byggas de närmsta åren och därigenom ge bättre besluts underlag för ytterligare lantbrukare som vill satsa på biogas. Utvärderingen görs med fokus på ekonomi, energiförbrukning, energiproduktion, teknik, substratflöden, gas kvalité och klimat. Resultaten ska ge biogasproducenten ett bra underlag för uppföljning. Utvärderingsbesöken utförs av Hushållningssällskapens energirådgivare, analyserna av substrat och rötrest görs av JTI som även deltar i datasammanställningen.

Projektet kommer även bilda ett forum för utbyte av erfarenheter mellan biogasproducenterna och ska samla dessa och övriga intressenter till en årlig workshop för att presentera resultat och diskutera framtida frågor.

Dessutom skall de lantbrukare som redan byggt för biogas stärkas genom erfarenhetsutbyte och workshops. Detta kommer också medföra att rådgivare som arbetar med biogasrådgivning riktad till lantbrukare får ett betydligt bättre underlag för sin rådgivning. Ytterligare en viktig målgrupp är leverantörerna av biogasanläggningar. Erfarenheter och lärdomar kommer att resultera i bättre anläggningar som är mer anpassade för svenska förhållanden.

Projektet, som är treårigt (2011-2013) är finansierat från Jordbruksverket och med en medfinansiering från åtta svenska biogasleverantörer

Projektledare är Karin Eliasson Hushållningssällskapet Sjuhärad Läs mer här 

Mer information om projektet finns på projektets egna sidor på Bioenergiportalen:

www.bioenergiportalen.se/#bioenergiprojekt 

 

www.bioenergiportalen.se/#utvardering_biogasanlaggningar

 

www.bioenergiportalen.se/#nya_rorflenaffarer

 

www.bioenergiportalen.se/#smaskaliga_biobranslekedjor 

 

 

Karin Eliasson

Sällskap Rådgivarna i Sjuhärad ek.för.
Kontor Sjuhärad, Länghem
Telefon 0325-618 612
Mobiltelefon 0708-29 04 83
E-postadress karin.eliasson@radgivarna.nu
Arbetar med Energi, Klimat, Miljö, Biogas

Biogasaffärer på gården, projektledning, MKB

 

 

 

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se