StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Miljö Naturvård Vatten

Vi ökar kunskapen om Miljö, Naturvård och Vatten!

Vår specialitet är jordbruk och miljö.
 
Exempel på tjänster som vi ofta utför är: miljökonsekvensbeskrivningar , tvärvillkorsrådgivning, projektering för våtmark , skötselplaner för beten eller våtmark samt arbeten med vattendragsgrupper.

 
Vi har även erfarenhet av projekt kring användning av slam och rötrester i jordbruket, jordbrukets klimatpåverkan, askåterföring till jordbruksmark, hästen som naturvårdare samt användning och hantering av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden.
Vi är ca 20 miljökonsulter som arbetar på Hushållningssällskapen över hela landet.
 

 
Här intill kan du se ytterligare områden som vi arbetar inom.

 
Sök oss via ditt lokala hushållningssällskap eller via vår samordnare Anette Bramstorp. 

Anette Bramstorp

Sällskap Hushållningssällskapet Malmöhus
Kontor Borgeby
Telefon 046-71 36 06
Mobiltelefon 0708-16 10 06
E-postadress anette.bramstorp@hushallningssallskapet.se
   
 
 Nyheter och information från våra Hushållningssällskap ute i landet:

Ny rapport - Jordbrukets klimatpåverkan II

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Nu är den andra delrapporten i JOKER-projektet (Jordbrukets klimatpåverkan– kartläggning, åtgärder, ekonomiska analyser och rådgivningsmodell) klar! Rapporten analyserar hur två lantbruksföretag med inriktning mot grisproduktion respektive växtodling påverkas ekonomiskt och produktionsmässigt vid en begränsning av deras växthusgasutsläpp.


Pressrelease

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Det saknas fakta om hur stora växthusgasutsläppen är i svenskt jordbruk. Risken är att rådgivning och styrmedel leder fel om vi inte skaffar oss bättre grunddata.


Ny rapport - Jordbrukets klimatpåverkan

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Nu är den första delrapporten i JOKER-projektet (Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomiska analyser och rådgivningsmodell) klar. Rapporten kan användas som uppslagsverk vid utredningar om svenska lantbruksföretags nuvarande totala klimatpåverkan.


Klimatkurs

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Vilka förändringar i klimatet kan vi förvänta oss lokalt här i Halland? Hur kan det komma att påverka jordbruksföretagen?


Ekovisioner i praktiken

HS:ens portal

Ny bok ”Ekovisioner i praktiken” - Nordiska ekoexempel vill inspirera till konkret handling av Mats Alfredson och Anna Jiremark vid Hushållningssällskapet Väst.


Klimatsmart mat

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Vill du äta klimatsmart? Kolla in Eva Hessels senaste artikel.


Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Ny bok av John Strand på Hushållningssällskapet i Halland


Klimatforskning till Halland

GAMMAL: Hushållningssällskapet Halland

Ett nytt forskningsprojekt vid HS Halland ska ge råd om hur jordbrukets utsläpp av växthusgaser kan minskas.

  

Foto: John Strand

 

 

 

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se